BRENDLƏRİMİZ
Istilik sistemləri

Покупка в кредит

Kredit təşkilatını seçin:

 

Kredit şərtləri:

  • Kreditinməbləği: 300-2500AZN
  • Kreditinmüddəti: 24 месяца
  • İştəcrubəsi: məhdudiyyətyoxdur
  • Yaş həddi:  21- 60
  • Tələbolunansənədlər:
  1. Şəxsiyyətvəsiqəsi
  2. Gəliritəsdiqedənsənəd